Görevliler

Heybeliada Kütüphanesini Koruma Derneği
2017 Eşgüdüm Grubu:
 – Kolaylaştırıcı:  Ahmet Korkut Tokman
 – Kolaylaştırıcı Yardımcısı: Serenad Demirhan
 – İç İletişim Sorumlusu: Zeynel Abidin Meriç
 – Dış İletişim Sorumlusu: Hüseyin Sarısayın
 – Sayman: Ahmet Tunçberk

 

Eşgüdüm görevlileri

Heybeliada Eski Türk İlkokulu’nu –Halk Kütüphanesi’ni Koruma Girişimi çalışmaları Eşgüdüm Görevlileri tarafından koordine edilir.

Kolaylaştırıcı, başlıca görevi toplantı ve çalışmaları demokratik ancak üretken bir çalışma olarak kolaylaştıran, Koruma Girişimi’nin sürekliliğini ve uyumunu korumakla özellikle görevli olan kişidir.

Yazman, çalışmanın belleğini oluşturup, tutanak özetlerini ve raporları düzenleyip hızla girişim üyelerine ulaştıran, saklayan, Koruma Girişimi’nin iç iletişiminden sorumlu kişidir.

İletişimci, Koruma Girişimi’nin web sitesinin, Facebook ve e-grup yapısının hazırlanması ve güncellenmesi, girişimin tanıtım ve duyuru araçlarının metinlerinin ve görsellerinin hazırlanması işlerinin eşgüdümünden sorumlu; çalışmaların öncesinde ve bitiminde yerel ve ulusal yazılı ve elektronik medya platformlarında en uygun kapsamla yer almasını girişim çevresinden destek alarak sağlayan kişidir.

Sayman, Koruma Girişimi’nin akçalı işlerinde ve öteki maddi, manevi birikimleri ile ilgili olarak kaynak yaratmak ve kaynak kullanmakta gruba öncülük eden kişidir.

Bu görevler altı ayda bir dönerli olarak seçilecek kişiler tarafından yürütülür. Bir üyenin, aynı görevde, üst üste iki dönemden fazla görev yapmamasına özen gösterilir.

Koruma Girişimi’nin bütünü bakımından görev yapan kolaylaştırıcı, yazman, iletişimci ve sayman dörtlüsü, periyodik çalışma toplantıları ve genel bilgilendirme toplantılarına ilişkin gündem önerilerini girişim katılımcıları ile iletişim halinde belirlerler.